AMOR LOCO AMOR PROHIBIDO

Dirección: John Stockwell

Nicole é unha moza rebelde ata graos patológicos. A súa familia é adiñeirada e non lle falta nada, pero a profunda melancolía que a consome fana repudiar todas as oportunidades que a vida deulle. Carlos é un mozo mexicano que vive en Los Ángeles, quen pasa por innumerables penurias para conseguir unha fracción das oportunidades que Nicole ten.
Coñécense e namóranse, pero paulatinamente a atracción física convértese en algo moito máis profundo.
Guía didáctica na biblioteca a disposición do profesorado

No hay comentarios: